ŠT
JAN
9
Ukončené
Affordable Tent
2
Outhouse
6
Ukončené
Conn Nationals
2
Holcomb Prop. Mgmt
3
Ukončené
Dev's Cafe
1
Spritzers
6
ŠT
JAN
16
Ukončené
Holcomb Prop. Mgmt
2
Outhouse
4
Ukončené
Dev's Cafe
1
John' s Drywall
3
Ukončené
Affordable Tent
2
Conn Nationals
7
ŠT
JAN
23
20:00
Dev's Cafe
Holcomb Prop. Mgmt
21:00
Affordable Tent
Spritzers
22:00
John' s Drywall
Outhouse
ŠT
JAN
30
20:00
Dev's Cafe
Conn Nationals
21:00
Affordable Tent
John' s Drywall
22:00
Holcomb Prop. Mgmt
Spritzers
ŠT
FEB
6
20:00
Dev's Cafe
Outhouse
21:00
Conn Nationals
Spritzers
22:00
John' s Drywall
Holcomb Prop. Mgmt
Program & Výsledky

Month :
Status :
Miesto zápasu :
Team :
Dátum / ČasHostia  DomáciMiesto zápasuStatus
5 september 2019, (štvrtok)
001 - 20:00  
Dev's Cafe
 3   5 
Outhouse
Levy RINK
002 - 21:00  
Conn Nationals
 2   2 
Spritzers
Levy RINK
003 - 22:00  
John' s Drywall
 4   2 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
12 september 2019, (štvrtok)
004 - 20:00  
John' s Drywall
 2   2 
Conn Nationals
Levy RINK
005 - 21:00  
Affordable Tent
 3   1 
Dev's Cafe
Levy RINK
006 - 22:00  
Spritzers
 3   1 
Outhouse
Levy RINK
19 september 2019, (štvrtok)
007 - 20:00  
Affordable Tent
 6   3 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
008 - 21:00  
John' s Drywall
 2   4 
Spritzers
Levy RINK
009 - 22:00  
Conn Nationals
 1   1 
Outhouse
Levy RINK
26 september 2019, (štvrtok)
010 - 20:00  
Dev's Cafe
 1   4 
Spritzers
Levy RINK
011 - 21:00  
Affordable Tent
 5   3 
Outhouse
Levy RINK
012 - 22:00  
Conn Nationals
 4   1 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
3 október 2019, (štvrtok)
013 - 20:00  
Affordable Tent
 2   2 
Conn Nationals
Levy RINK
014 - 21:00  
Holcomb Prop. Mgmt
 0   4 
Outhouse
Levy RINK
015 - 22:00  
Dev's Cafe
 1   5 
John' s Drywall
Levy RINK
10 október 2019, (štvrtok)
016 - 20:00  
John' s Drywall
 2   4 
Outhouse
Levy RINK
017 - 21:00  
Dev's Cafe
 4   2 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
018 - 22:00  
Affordable Tent
 1   5 
Spritzers
Levy RINK
17 október 2019, (štvrtok)
019 - 20:00  
Holcomb Prop. Mgmt
 3   0 
Spritzers
Levy RINK
020 - 21:00  
Dev's Cafe
 4   3 
Conn Nationals
Levy RINK
021 - 22:00  
Affordable Tent
 2   6 
John' s Drywall
Levy RINK
24 október 2019, (štvrtok)
022 - 20:00  
John' s Drywall
 2   3 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
023 - 21:00  
Dev's Cafe
 4   2 
Outhouse
Levy RINK
024 - 22:00  
Conn Nationals
 1   2 
Spritzers
Levy RINK
31 október 2019, (štvrtok)
025 - 20:00  
Spritzers
 3   4 
Outhouse
Levy RINK
026 - 21:00  
John' s Drywall
 2   3 
Conn Nationals
Levy RINK
027 - 22:00  
Affordable Tent
 3   4 
Dev's Cafe
Levy RINK
7 november 2019, (štvrtok)
028 - 20:00  
Conn Nationals
 3   5 
Outhouse
Levy RINK
029 - 21:00  
Affordable Tent
 4   9 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
030 - 22:00  
John' s Drywall
 0   5 
Spritzers
Levy RINK
14 november 2019, (štvrtok)
031 - 20:00  
Conn Nationals
 5   1 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
032 - 21:00  
Dev's Cafe
 1   4 
Spritzers
Levy RINK
033 - 22:00  
Affordable Tent
 1   7 
Outhouse
Levy RINK
21 november 2019, (štvrtok)
034 - 20:00  
Dev's Cafe
 2   0 
John' s Drywall
Levy RINK
035 - 21:00  
Affordable Tent
 3   6 
Conn Nationals
Levy RINK
036 - 22:00  
Holcomb Prop. Mgmt
 3   3 
Outhouse
Levy RINK
5 december 2019, (štvrtok)
040 - 20:00  
Affordable Tent
 1   5 
Spritzers
Levy RINK
041 - 21:00  
John' s Drywall
 3   3 
Outhouse
Levy RINK
042 - 22:00  
Dev's Cafe
 2   5 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
12 december 2019, (štvrtok)
043 - 20:00  
Affordable Tent
 6   3 
John' s Drywall
Levy RINK
044 - 21:00  
Holcomb Prop. Mgmt
 1   1 
Spritzers
Levy RINK
045 - 22:00  
Dev's Cafe
 1   4 
Conn Nationals
Levy RINK
19 december 2019, (štvrtok)
046 - 20:00  
Conn Nationals
 3   1 
Spritzers
Levy RINK
047 - 21:00  
John' s Drywall
 4   6 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
048 - 22:00  
Dev's Cafe
 3   7 
Outhouse
Levy RINK
26 december 2019, (štvrtok)
049 - 20:00  
Affordable Tent
 0   7 
Dev's Cafe
Levy RINK
050 - 21:00  
Spritzers
 1   0 
Outhouse
Levy RINK
051 - 22:00  
John' s Drywall
 4   1 
Conn Nationals
Levy RINK
2 január 2020, (štvrtok)
052 - 20:00  
John' s Drywall
 1   3 
Spritzers
Levy RINK
053 - 21:00  
Conn Nationals
 1   4 
Outhouse
Levy RINK
054 - 22:00  
Affordable Tent
 3   7 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
9 január 2020, (štvrtok)
055 - 20:00  
Affordable Tent
 2   6 
Outhouse
Levy RINK
056 - 21:00  
Conn Nationals
 2   3 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
057 - 22:00  
Dev's Cafe
 1   6 
Spritzers
Levy RINK
16 január 2020, (štvrtok)
058 - 20:00  
Holcomb Prop. Mgmt
 2   4 
Outhouse
Levy RINK
059 - 21:00  
Dev's Cafe
 1   3 
John' s Drywall
Levy RINK
060 - 22:00  
Affordable Tent
 2   7 
Conn Nationals
Levy RINK
23 január 2020, (štvrtok)
061 - 20:00
Dev's Cafe
 -   - 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
062 - 21:00
Affordable Tent
 -   - 
Spritzers
Levy RINK
063 - 22:00
John' s Drywall
 -   - 
Outhouse
Levy RINK
30 január 2020, (štvrtok)
064 - 20:00
Dev's Cafe
 -   - 
Conn Nationals
Levy RINK
065 - 21:00
Affordable Tent
 -   - 
John' s Drywall
Levy RINK
066 - 22:00
Holcomb Prop. Mgmt
 -   - 
Spritzers
Levy RINK
6 február 2020, (štvrtok)
067 - 20:00
Dev's Cafe
 -   - 
Outhouse
Levy RINK
068 - 21:00
Conn Nationals
 -   - 
Spritzers
Levy RINK
069 - 22:00
John' s Drywall
 -   - 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
13 február 2020, (štvrtok)
070 - 20:00
John' s Drywall
 -   - 
Conn Nationals
Levy RINK
071 - 21:00
Affordable Tent
 -   - 
Dev's Cafe
Levy RINK
072 - 22:00
Spritzers
 -   - 
Outhouse
Levy RINK
20 február 2020, (štvrtok)
073 - 20:00
Affordable Tent
 -   - 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK
074 - 21:00
John' s Drywall
 -   - 
Spritzers
Levy RINK
075 - 22:00
Conn Nationals
 -   - 
Outhouse
Levy RINK
27 február 2020, (štvrtok)
076 - 20:00
Dev's Cafe
 -   - 
Spritzers
Levy RINK
077 - 21:00
Affordable Tent
 -   - 
Outhouse
Levy RINK
078 - 22:00
Conn Nationals
 -   - 
Holcomb Prop. Mgmt
Levy RINK

 

Loading in progress...