SO
MÁJ
19
Ukončené
D18
2
ZK8
9
PO
MÁJ
21
20:15
PT
BY2
21:30
RLE
BYT
22:45
JER
MON
PI
MÁJ
25
18:30
CIH
BY
23:00
KS
RIS
PO
MÁJ
28
22:45
JER
NZ3
Korčuliarske štatistiky

Od      Do    
#KORČULIARITÍMPOSGPGAPTSPIMP/GPPPGSHGWG3SP
Greenberg, Joshua Stanley #25BYF212301,500000
Grischenko, Evgeny #15RISF230301,500012
Botbol Rosenthal, Nissim #2BYD200040,000000
Kozhevnikov, Denis #17BYD200000,000000
Kozhevnikov, Evgenij #20BYF112303,000010
Kozhevnikov, Michail #10BYD114505,001002
Litvak (Joukov), Alexandre #90HOLF100000,000000
Nykhaychuk, Danil #11BYD200000,000000
Rodichev, Ostap #24BYF1000250,000000
Shifrin, Sergey #9BYD200020,000000
Turchin, Anton #19BYD100000,000000
Verny, Artem #26BYC236904,500113
Youmashev, Yan #98BYF210140,500000
Feigin, Yahel #91KSD100000,000000
Haver, Ben #8KSF201100,500000
Kafri, Ori #3KSD223502,501002
Lavon, Shahar #15KSD100000,000000
Levin, Daniel #4KSF100000,000000
Putilov, Dmitry #32KSD202241,000000
Ratmansky, Tuval #52KSD100000,000000
Rosencveig, Sezan Ben Aharon #49KSF221301,500000
Spektor, Ilya #17KSF272944,503114
Ucko, Gidon #51KSF200000,000000
Vegh, Nir #1KSD200000,000000
Vorobjev, Viktor #19KSF2145392,500000
Ben Tov, Itay Shalev #54MALF101101,000000
Boulakhov, Anton #10MALF100020,000000
Chernin, Gitai MAL100000,000000
Gotshtain, Dotan David #23MALD100000,000000
Golodnitzky, Daniel #94MALF120202,001000
Golodnizky, Vyacheslav #71MALF101101,000000
Hofman, Dan #27MALD100000,000000
Kozev, Denis #40MALD110121,000000
Podbelo, Valery #9MALD100000,000000
Raiter, Denis #19MALD101121,000000
Chetrit, Nir #23RISD200000,000000
Ibragimov, Avraham Avihai #45RISF212301,500100
Krivobriukhov, Anton #99RISF230301,500000
Kulikov, Maxim #34RISD100000,000000
Margoulis, Evgeni #7RISD202201,000000
Dinov, Ilia #32RISF232502,500003
Sherf, Maor #17RISF110101,000000
Shefer, Vitaly #19RISD200040,000000
Dvorkin, Boris #50RISF213402,000001
Gluzman, Arik #25RISD100000,000000
Marziko, Daniel #8RISF211201,000000
Merkulov, Daniel #77RISF202221,000000
Spornov, Sergey #33MALF100020,000000
Chernie, Ben Hedebo #19CIHF200000,000000
Horowitz, Mikhael Zishe #9CIHF220201,000000
Kniter, Evgeni #10CIHD214502,501003
Maaravi, Shai #17CIHD100000,000000
Malachi, Kai #3CIHD202261,000000
Mazeika, Michael #23CIHF222402,000001
Nataltchenko, Evgueni #69BYF231402,001000
Sabag, Maias Wadi #5CIHF200000,000000
Stepachenko, Denis #18CIHF201100,500000
Vainshtein, Ron #22CIHF200000,000000
Halabi, Ehab Husein #20CIHD200000,000000
Mahmud, Maxim #25CIHF200000,000000
Binder, Itay #3NZDD100020,000000
Carmel, Nadav #98NZDF100020,000000
Dahan, Amit #28NZDD100020,000000
Fishman, Alan #15NZDD100000,000000
Isyanov, Alecs #10NZDD100000,000000
Koren Feld, Omri NZD100000,000000
Nosankov, Vladislav #3NZDF101101,000000
Shein, Tomer #9NZDD100000,000000
Sidi (Ruven), Avshalom #7NZDD100000,000000
Skladman, Kery #18NZDF100000,000000
Davis, Alexander Dione #23RAND100000,000000
Kohen, Yehuda #22RAND100000,000000
Rabinovitch, Robert #14RAND100000,000000
Rosenzweig, Aaron Daniel #16RAND100020,000000
Sacks, Yaakov #17RAND100000,000000
Schwartz, Jonathan #8RANF100040,000000
Tilson, Eliezer Yitzchak #15RANF110101,000000
Cohenca, Erez #5HOLF100000,000000
Dobreikine, Iouri #18HOLD100000,000000
Levin, Ilya #19HOLF100000,000000
Sharon, Ziv #33HOLF100000,000000
Muratov, Dmitiry #13HOLF100020,000000
Rom, Or #13BYF200000,000000
Berlinerblau, Tom #27NZDD100000,000000
Ein Dor, Guy Yehonatan #10KSF200000,000000
Markovitz, Gil Tzvi #52KSF200000,000000
Vaitz, Itay #18KSF100000,000000
Lonkry, Daniel Haim #14CIHF242623,000014
Tamir, Gal #20CIHF240402,000003
Vingerd, Amit Moshe #4CIHD200000,000000
Gaysman, Mikhael #26HOLF100000,000000
Kolomiza, Nikolay #17NZDF110101,000000
Nudler, Evgueni #10HOLF100000,000000
Shereir, Raz #10NZDD100000,000000
Kaznatcheev, Denis #74MALF100000,000000
Ackerman, Jared #4RAND100000,000000
Lerman, Reuven Itzhak #34RAND100000,000000
Marer, Johnathan Yoav #9RAND100000,000000
Lando, Tal #8NZDF100000,000000
Kazantzev, Alexander #5RISD221301,500000
Weitzman, Ben #23KSD100000,000000
Weitzman, Guy #29KSD100000,000000
Stoliarov, Donat #44MALF100000,000000
Afonin, Vadim #7CIHD200000,000000
Milner, Aviv #14BYF2641065,001104
Mokhov, Evgeni #16HOLF100000,000000
Asa, Gal #6HOLF100020,000000
Berman, Ilia #67HOLD100000,000000
Iakel, Serguei #69HOLD100020,000000
Levy, Naaman RonenHOLF100000,000000
Shperkin, Maxim #18HOLD100000,000000
Yehuda, Oron #87HOLF100000,000000
Sharon, Yonatan #8CIHF210100,500000
Bondarev, Arseniy #92RISD240402,000001
Liderman, Artur #53KSF222402,001001
Tselimetskiy, Daniel #88RISD201100,500000
Israel, Yakov #4RANF101121,000000
Loading in progress...