PI
JÚN
14
Ukončené
D18
1
18M
9
Ukončené  (OT)
RD0
4
YM
3
SO
JÚN
15
Ukončené
HOL
0
CIH
3
PO
JÚN
17
20:15
NZD
YSF
21:30
YSF
TM
22:45
RLE
B7
ST
JÚN
19
23:05
HOL
RIS
PI
JÚN
21
17:00
MET
NZD
22:15
YM
PT
23:45
CIH
RIS
Korčuliarske štatistiky

Od      Do    
Odohrané zápasy      
#KORČULIARITÍMPOSGPGAPTSPIMP/GPPPGSHGWG3SP
Greenberg, Joshua Stanley #25BYF3731003,330028
Grischenko, Evgeny #15RISF1000140,000000
Botbol Rosenthal, Nissim #2BYD2000250,000000
Bernstein, Ezra #30BYF321301,000000
Litvak, Alexandre #11HOLF200000,000000
Nykhaychuk, Danil #11BYD303301,000000
Rodichev, Ostap #24BYF312321,000000
Turchin, Anton #19BYD300020,000000
Verny, Artem #27BYC343742,331015
Youmashev, Yan #74BYF3101140,330000
Joukov, German #17CIHF100000,000000
Kafri, Ori #37BYD311200,670000
Avraham, Marom Moshe #20CIHF200000,000000
Ben Tov, Itay Shalev #18CIHF201100,500000
Hofman, Dan #27CIHD210100,500000
Krivobriukhov, Anton #99RISF101101,000000
Margoulis, Evgeni #7RISD1101251,000000
Dinov, Ilia #32RISF100020,000000
Sherf, Maor #17RISF101101,000000
Aharonovich, Tomer #11RISD100000,000000
Dvorkin, Boris #4RISF110101,000000
Marziko, Daniel #8RISF100000,000000
Merkulov, Daniel #77RISF101101,000000
Veisman, Valery #57RISD100000,000000
Shepelev, Denis #27RISD1011121,000000
Chernie, Ben Hedebo #10CIHF200000,000000
Malachi, Kai #16CIHD201100,500000
Mazeika, Michael #23CIHF1000290,000000
Sabag, Maias Wadi #5CIHF201120,500000
Vainshtein, Ron #22CIHF211221,000003
Vasilyev, Mikhail #99CIHD200000,000000
Gino, Oz Nehemya #8CIHF200020,000000
Dobreikine, Iouri #18HOLD200020,000000
Levin, Ilya #88HOLF210140,500000
Sharon, Ziv #33HOLF100000,000000
Muratov, Dmitiry #13HOLF100000,000000
Rom, Or #13BYF100000,000000
Isaev, Dmitry #28RISF100000,000000
Lonkry, Daniel Haim #14CIHF100040,000000
Vingerd, Amit Moshe #4CIHD200000,000000
Gaysman, Mikhael #87HOLF200000,000000
Lebedev, Yakov #18HOLF200020,000000
Nudler, Evgueni #1HOLF200000,000000
Kazantzev, Alexander #5RISD110121,000000
Afonin, Vadim #17CIHD210100,500010
Mokhov, Evgeni #16HOLF200000,000000
Aseev, Ilya #8HOLD200000,000000
Iakel, Serguei #69HOLD200020,000000
Shperkin, Maxim #18HOLD200000,000000
Kovel, Shakhar #21HOLF200000,000000
Bondar, Itay #6CIHF200020,000000
Sharon, Yonatan #3CIHF200000,000000
Zilber, Natanel #11CIHF200000,000000
Mastov, Elad #9RISF100000,000000
Sobol, Eyal Oleg #7HOLD200020,000000
Dolev, Roy #9RISF100000,000000
Rossokhovatskiy, Semen #33RISF100000,000000
Kozhevnikov, Ariel #14BYD200000,000000
Slobodov, Roi #77BYD300000,000000
Goodman, Jacob Levey #7BYF300020,000000
Tselimetskiy, Daniel #88RISD101101,000000
Sonin, Ilian #14BYD300000,000000
Kostyukov, Konstantin #9BYF325722,330001
Neuhausen, Lars Marteen #75BYD310100,330000
Khanukaev, David #81RISF100000,000000
Pedotov, Gregori #73HOLF200020,000000
Loading in progress...