MON
MAY
28
Final
JER
5
NZ3
2
FRI
JUN
1
Final
M18
1
Y18
0
Player Stats

From      To    
#PLAYERSTEAMPOSGPGAPTSPIMP/GPPPGSHGWG3SP
Greenberg, Joshua Stanley #25BYF316702.330001
Grischenko, Evgeny #15RISF230301.500012
Botbol Rosenthal, Nissim #2BYD301180.330000
Kozhevnikov, Denis #17BYD300000.000000
Kozhevnikov, Evgenij #20BYF242623.002023
Kozhevnikov, Michail #10BYD215623.001002
Litvak (Joukov), Alexandre #90HOLF100000.000000
Nykhaychuk, Danil #11BYD300040.000000
Rodichev, Ostap #24BYF2000250.000000
Shifrin, Sergey #9BYD300040.000000
Turchin, Anton #19BYD100000.000000
Valeev, Egor #37BYD110121.000000
Verny, Artem #26BYC3391204.000113
Youmashev, Yan #98BYF310140.330000
Feigin, Yahel #91KSD100000.000000
Haver, Ben #8KSF201100.500000
Kafri, Ori #3KSD223502.501002
Lavon, Shahar #15KSD100000.000000
Levin, Daniel #4KSF100000.000000
Putilov, Dmitry #32KSD202241.000000
Ratmansky, Tuval #52KSD100000.000000
Rosencveig, Sezan Ben Aharon #49KSF221301.500000
Spektor, Ilya #17KSF272944.503114
Ucko, Gidon #51KSF200000.000000
Vegh, Nir #1KSD200000.000000
Vorobjev, Viktor #19KSF2145392.500000
Ben Tov, Itay Shalev #54MALF101101.000000
Boulakhov, Anton #10MALF100020.000000
Chernin, Gitai MAL100000.000000
Gotshtain, Dotan David #23MALD100000.000000
Golodnitzky, Daniel #94MALF120202.001000
Golodnizky, Vyacheslav #71MALF101101.000000
Hofman, Dan #27MALD100000.000000
Kozev, Denis #40MALD110121.000000
Podbelo, Valery #9MALD100000.000000
Raiter, Denis #19MALD101121.000000
Chetrit, Nir #23RISD200000.000000
Ibragimov, Avraham Avihai #45RISF212301.500100
Krivobriukhov, Anton #99RISF230301.500000
Kulikov, Maxim #34RISD100000.000000
Margoulis, Evgeni #7RISD202201.000000
Dinov, Ilia #32RISF232502.500003
Sherf, Maor #17RISF110101.000000
Shefer, Vitaly #19RISD200040.000000
Dvorkin, Boris #50RISF213402.000001
Gluzman, Arik #25RISD100000.000000
Marziko, Daniel #8RISF211201.000000
Merkulov, Daniel #77RISF202221.000000
Spornov, Sergey #33MALF100020.000000
Chernie, Ben Hedebo #19CIHF200000.000000
Horowitz, Mikhael Zishe #9CIHF330301.000000
Kniter, Evgeni #10CIHD314501.671003
Maaravi, Shai #17CIHD200000.000000
Malachi, Kai #3CIHD302260.670000
Mazeika, Michael #23CIHF324622.000001
Nataltchenko, Evgueni #69BYF331421.331000
Sabag, Maias Wadi #5CIHF311200.670000
Stepachenko, Denis #18CIHF301120.330000
Vainshtein, Ron #22CIHF300000.000000
Halabi, Ehab Husein #20CIHD300020.000000
Mahmud, Maxim #25CIHF300000.000000
Binder, Itay #3NZDD100020.000000
Carmel, Nadav #98NZDF100020.000000
Dahan, Amit #28NZDD100020.000000
Fishman, Alan #15NZDD100000.000000
Isyanov, Alecs #10NZDD100000.000000
Koren Feld, Omri NZD100000.000000
Nosankov, Vladislav #3NZDF101101.000000
Shein, Tomer #9NZDD100000.000000
Sidi (Ruven), Avshalom #7NZDD100000.000000
Skladman, Kery #18NZDF100000.000000
Davis, Alexander Dione #23RAND100000.000000
Kohen, Yehuda #22RAND100000.000000
Rabinovitch, Robert #14RAND100000.000000
Rosenzweig, Aaron Daniel #16RAND100020.000000
Sacks, Yaakov #17RAND100000.000000
Schwartz, Jonathan #8RANF100040.000000
Tilson, Eliezer Yitzchak #15RANF110101.000000
Cohenca, Erez #5HOLF100000.000000
Dobreikine, Iouri #18HOLD100000.000000
Levin, Ilya #19HOLF100000.000000
Sharon, Ziv #33HOLF100000.000000
Muratov, Dmitiry #13HOLF100020.000000
Rom, Or #13BYF300020.000000
Berlinerblau, Tom #27NZDD100000.000000
Ein Dor, Guy Yehonatan #10KSF200000.000000
Markovitz, Gil Tzvi #52KSF200000.000000
Vaitz, Itay #18KSF100000.000000
Lonkry, Daniel Haim #14CIHF342622.000014
Tamir, Gal #20CIHF3404141.330003
Vingerd, Amit Moshe #4CIHD300020.000000
Gaysman, Mikhael #26HOLF100000.000000
Kolomiza, Nikolay #17NZDF110101.000000
Nudler, Evgueni #10HOLF100000.000000
Shereir, Raz #10NZDD100000.000000
Kaznatcheev, Denis #74MALF100000.000000
Ackerman, Jared #4RAND100000.000000
Lerman, Reuven Itzhak #34RAND100000.000000
Marer, Johnathan Yoav #9RAND100000.000000
Lando, Tal #8NZDF100000.000000
Kazantzev, Alexander #5RISD221301.500000
Weitzman, Ben #23KSD100000.000000
Weitzman, Guy #29KSD100000.000000
Stoliarov, Donat #44MALF100000.000000
Afonin, Vadim #7CIHD300040.000000
Milner, Aviv #14BYF37613164.331104
Mokhov, Evgeni #16HOLF100000.000000
Asa, Gal #6HOLF100020.000000
Berman, Ilia #67HOLD100000.000000
Iakel, Serguei #69HOLD100020.000000
Levy, Naaman RonenHOLF100000.000000
Shperkin, Maxim #18HOLD100000.000000
Yehuda, Oron #87HOLF100000.000000
Sharon, Yonatan #8CIHF310100.330000
Bondarev, Arseniy #92RISD240402.000001
Liderman, Artur #53KSF222402.001001
Tselimetskiy, Daniel #88RISD201100.500000
Israel, Yakov #4RANF101121.000000
Loading in progress...