ПН
НОЯ
13
Завершен
YSF
13
RLE
1
Завершен
MON
5
TM
3
ПТ
НОЯ
17
18:00
D18
M18
19:45
RD0
YM
20:45
RD2
CIH
23:30
HOL
HAI
ПН
НОЯ
20
22:45
SF2
NZ2
ПТ
НОЯ
24
17:45
NZ0
MM
19:00
NZD
MAL
23:30
RLE
Rekhovot
СТАТИСТИКА ПОЛЕВЫХ ИГРОКОВ

C      ПО    
#ИГРОКИКОМАНДАПОЗМГПОЧКШТРОЧК/МГ/БШГ/МНПбдГ3SP
Greenberg, Joshua Stanley #25BYF2761306,501024
Grischenko, Evgeny #15RISF101121,000000
Botbol Rosenthal , Nissim #2BYЗ205522,500001
Korotkin, Alexander #75BYF100000,000000
Kozhevnikov, Denis #17BYЗ200000,000000
Kozhevnikov, Michail #10BYЗ122424,001103
Nykhaychuk, Danil #11BYЗ2000100,000000
Rodichev, Ostap #24BYF2202251,000000
Shifrin, Sergey #10BYЗ200020,000000
Turchin, Anton #19BYЗ200000,000000
Valeev, Egor #37BYЗ100000,000000
Verny, Artem #7BYЦ2781507,500003
Youmashev, Yan #87BYЦ210100,500000
Feigin, Yahel #91KSЗ202221,000000
Haver, Ben #8KSF214502,500001
Kafri, Ori #3KSЗ210140,500000
Levin, Daniel #4KSF230301,500000
Putilov, Dmitry #32KSЗ201100,500000
Ratmansky, Tuval #52KSЗ211201,000000
Rosencveig, Sezan Ben Aharon #49KSF201100,500000
Spektor, Ilya #17KSF251623,001013
Ucko, Gidon #51KSF200000,000000
Vorobjev, Viktor #26KSF101101,000000
Boulakhov, Anton #10MALF100000,000000
Gotshtain, Dotan David #23MALЗ110101,000000
Golodnitzky, Daniel #94MALF101101,000000
Golodnizky, Vyacheslav #71MALF100000,000000
Hofman, Dan #27MALЗ101121,000000
Kozev, Denis #40MALЗ110101,000000
Raiter, Denis #19MALЗ100020,000000
Shvarzman, Vitali #8MALF1000100,000000
Chetrit, Nir #23RISЗ100000,000000
Ibragimov, Avraham Avihai #45RISF100000,000000
Krivobriukhov, Anton #99RISF130323,000002
Margoulis, Evgeni #7RISЗ121303,000003
Dinov, Ilia #32RISF102202,000000
Sherf, Maor #17RISF110101,000000
Shefer, Vitaly #19RISЗ110101,000010
Berezin Yoshin, Pavel #18RD2З200000,000000
Braunshtein, TalRD2З200000,000000
Djokharidze, Alexey #24RD2F200020,000000
Kalma, Arseny #35RD2З200000,000000
Koposhko, Alexey #13RD2З200000,000000
Marziko, Daniel #8RISF110121,000000
Merkulov, Daniel #77RISF110121,000000
Veisman, Valery #28RD2З210100,500000
Idov, Vachislav #13HAIF100000,000000
Fridman, Alexey #6HAIF100000,000000
Malyuzhech, Valeriy #8HAIF100000,000000
Pressel, Boris #19HAIЗ100000,000000
Shopinsky, Vladimir #3HAIF100000,000000
Spornov, Sergey #33MALF100000,000000
Trufanov, Leonid #40HAIF100000,000000
Vakal, Oleg #11HAIЗ100000,000000
Volodin, David #9HAIЗ100020,000000
Chernie, Ben Hedebo #19CIHF210100,500000
Horowitz, Mikhael Zishe #9CIHF220221,000002
Kniter, Evgeni #10CIHЗ211221,000000
Maaravi, Shai #17CIHЗ100000,000000
Mazeika, Michael #23CIHF222402,001001
Nataltchenko, Evgueni #69BYF212321,500000
Sabag, Maias Wadi #5CIHF201140,500000
Vainshtein, Ron #22CIHF220201,000010
Yosef, Sharon #14CIHЗ200020,000000
Halabi, Ehab Husein #20CIHЗ200040,000000
Mahmud, Maxim #25CIHF200000,000000
Binder, Itay #2NZDЗ301100,330000
Carmel, Nadav #98NZDF100000,000000
Dahan, Amit #28NZDЗ100000,000000
Fishman, Alan #15NZDЗ300000,000000
Gindi (Gindi Gilboua), Yuval #19NZDF311220,670012
Isyanov, Alecs #10NZDЗ321341,001000
Koren Feld, Omri NZD300000,000000
Shein, Tomer #9NZDЗ321301,000000
Sidi (Ruven), Avshalom #7NZDЗ331421,330000
Skladman, Kery #18NZDF320200,670000
Clish, Steven #27RANF1011251,000000
Davis, Alexander Dione #23RANЗ100020,000000
Rabinovitch, Robert #14RANЗ100020,000000
Rosenzweig, Aaron Daniel #16RANЗ1011141,000000
Sacks, Yaakov #17RANЗ100000,000000
Schwartz, Jonathan #28RANF101101,000000
Tilson, Eliezer Yitzchak #15RANF140404,001001
Francis, Tal #6RD2З100000,000000
Solodukhin, Avihai #19RD2З100000,000000
Cohenca, Erez #5HOLF100000,000000
Dobreikine, Iouri #18HOLЗ100000,000000
Levin, Ilya #88HOLF110101,000010
Pinsler, Shimon #7HOLЗ100000,000000
Sharon, Ziv #33HOLF100000,000000
Muratov, Dmitiry #13HOLF112303,001001
Rom, Or #13BYF200000,000000
Isaev, Dmitry #19RD2F200000,000000
Shepelev, Denis #27RD2З200020,000000
Berlinerblau, Tom #2NZDЗ300020,000000
Hanukaev, David #81RD2З200000,000000
Ein Dor, Guy Yehonatan #10KSF100000,000000
Vaitz, Itay #18KSF240402,000002
Lonkry, Daniel Haim #14CIHF120222,000010
Tamir, Gal #20CIHF200040,000000
Vingerd, Amit Moshe #2CIHЗ200020,000000
Kolomiza, Nikolay #17NZDF332521,670000
Shereir, Raz #19NZDЗ301100,330000
Kaznatcheev, Denis #74MALF100020,000000
Malishko, YevgeniyHAI100000,000000
Lerman, Reuven Itzhak #34RANЗ100000,000000
Marer, Johnathan Yoav #9RANЗ111202,000000
Rosenberg, Ron #6RANF100000,000000
Rosenblum, YuvalHAI100000,000000
Lando, Tal #00NZDF300000,000000
Polyakov, Eduard #9HOLЗ100000,000000
Kazantzev, Alexander #5NZDЗ301120,330000
Weitzman, Ben #23KSЗ200000,000000
Weitzman, Guy #29KSЗ200000,000000
Afonin, Vadim #88CIHЗ201120,500000
Katz, Mike #4RANF1000170,000000
Mokhov, Evgeni #16HOLF130303,000002
Asa, Gal #6HOLF1000100,000000
Aseev, Ilya #8HOL101101,000000
Berman, Ilia #67HOLЗ110101,000000
Iakel, Serguei #69HOLЗ110101,000000
Shperkin, Maxim #18HOLЗ100000,000000
Yehuda, Oron #87HOLF100000,000000
Amir, Ori #17HAIF100000,000000
Berman, Alexey #11HAIF100000,000000
Hirschorn, Andrew Blake #16HAIЗ100000,000000
Linovich, Mikhael #12HAIF100000,000000
Medvedovsky-Mazor, Saar #19HAIF100000,000000
Mukosieiev, Davyd #18HAIF100000,000000
Rybin, Sergey #69HAIF100000,000000
Slutski (Guismatoullin), Vlad #7HAIF100000,000000
Sysunovich, UladzimirHAIЗ100000,000000
Zito, Jefferey Anthony #5HAIF100000,000000
Aladin, MaksymRD2F200000,000000
Golanski, ArielRD2F200000,000000
Mastov, EladRD2F200000,000000
Nadler, AradRD2F100000,000000
Roth, Ben #16MALF100020,000000
Tal, Vladislav #99MALF100020,000000