SIHA - SWEDEN INLINE HOCKEY ASSOCIATION

SIHA seriespel startade som en del av inlinehockey spel under Svenska Ishockeyförbundet i region Småland.
Ganska snart började lag även från andra delar av Sverige ansluta sig och seriespelet utvecklades till det bäst organiserade i Sveriga och sedan 2016 har ligan varit Sveriges ledande nationella serie.
2017 blev ligan en fristående nationell liga. 
Bästa ligan i Sverige både organisatoriskt och sportsligt med lag hämtade från Gävle i norr till Kristianstad i söder.

SIHA series game started as part of the inline hockey game during the Swedish Ice Hockey Association in the Småland region. 
Pretty soon, teams began to join other parts of Sweden and the series became the best organized in Sweden and since 2016 the league has been Sweden's leading national series.

2017 SIHS league became an independet national league. 

Loading in progress...